Het bruidspaar kan zorgeloos genieten als ze een goede ceremoniemeester hebben.

Wist je dit over een ceremoniemeester?

De functie van ceremoniemeester is al eeuwenoud. In het oude Egypte van duizend jaren geleden bestonden er al ceremoniemeesters die verantwoordelijk waren voor het organiseren en vlekkeloos laten verlopen van grote festiviteiten.

Zij waren niet alleen ceremoniemeester bij bruiloften, maar ook bij de begrafenis van de farao in de pyramide. Het was een beroep dat hoog aanzien had. Het vervelende voor de ceremoniemeester bij de begrafenis was echter dat hij er niet lang van kon genieten, omdat hij werd mee begraven in het graf.


In de Middeleeuwen waren er ook al ceremoniemeesters in Europa. Dit waren meestal uitverkorenen met hoog aanzien die leefden aan het hof van de koning of de keizer. Hun taak was voornamelijk dat de koning of de keizer zoveel mogelijk indruk maakte op zijn onderdanen of buitenlandse gasten. Elk openbaar optreden moest met zoveel mogelijk pracht en praal gepaard gaan.

Tegenwoordig is de ceremoniemeester zo’n beetje de rechter- én linkerhand van het bruidspaar en de vraagbaak van en voor de gasten. Het is iemand die ervoor zorgt dat alles zo probleemloos mogelijk verloopt en dat het bruidspaar deze dag zorgeloos kan genieten zonder zich druk te hoeven maken over welk organisatorisch gedeelte van de dag dan ook.

Taken van de ceremoniemeester

 

 • Organisatorisch:
  Niet één bruiloft is hetzelfde en er is dus ook geen standaard-lijstje. De ceremoniemeester wordt meestal al in een vroeg stadium betrokken bij de organisatie en in goed overleg met het bruidspaar een globale planning maken.In veel gevallen zal het bruidspaar maar al te graag de ceremoniemeester betrekken bij alle voorbereidingen. Het kan echter ook zo zijn dat het bruidspaar de organisatie helemaal aan de ceremoniemeester overlaat. Of dat het bruidspaar juist alles zelf organiseert en dat de ceremoniemeester pas op de grote dag een uitvoerende taak heeft. Hij of zij moet dan uiteraard wel goed op de hoogte gebracht worden door het bruidspaar over wat er precies van hem verwacht wordt.
 • Eigen inbreng ceremoniemeester:Er zijn een aantal zaken die de ceremoniemeester op eigen initiatief moet regelen. Hij is eigenlijk de interim-persoon tussen het bruidspaar en de gasten. Wordt een deel van de trouwdag een verrassing voor het bruidspaar(b.v. sketches,liedjes) dan is de ceremoniemeester de aangewezen persoon om dit te regelen. Hij of zij kan de gasten voor de noodzakelijke mededeling persoonlijk of per brief
 • Het bijhouden van de rsvp’s
 • Het huwelijkscadeau:Het is voor het bruidspaar ook prettig om de ceremoniemeester in te schakelen voor het huwelijkscadeau. Het bruidspaar woont misschien al jaren samen en het hele huis is ingericht. Voor hun huwelijk willen zij graag een gezamenlijk cadeau van de gasten, maar vinden het moeilijk om geld te vragen. In dat geval kan de ceremoniemeester de gasten van te voren benaderen en het uitleggen. De gasten kunnen dan geld onder couvert overhandigen aan de ceremoniemeester of geld storten op een aparte rekening. De ceremoniemeester kan dan op de trouwdag het gezamenlijke huwelijkscadeau overhandigen, hetzij symbolisch, hetzij in het echt.
 • Verrassing:
  De ceremoniemeester kan inventariseren wie een speech wil houden, een liedje wil zingen of een sketch op wil voeren. Hij of zij kan dan een indeling maken van wie op welk moment ‘zijn zegje’ kan doen. Op die manier blijft een verrassing ook een verrassing en verloopt ook dit in goede banen.
 • De verzorging van gasten van ver:
  Als er gasten van ver weg komen, die ’s avonds niet meer naar huis willen of kunnen, dan kan de ceremoniemeester voor eventueel onderdak zorgen bij familie of vrienden of een hotel-accommodatie regelen.
 • Vrijgezellenfeest:Vaak wordt deze avond georganiseerd door een broer, zus of een goede vriend of vriendin. Maar ook de ceremoniemeester kan dit organiseren. De ceremoniemeester hoeft de organisatie van deze avond niet alleen te doen, maar kan hierbij de hulp inroepen van anderen. Dikwijls is de organisatie en voorbereiding van een dergelijke avond al bijna net zo leuk als de avond zelf.De hulp van de ceremoniemeester kan ook ingeroepen worden bij andere festiviteiten die vóór de huwelijksdag plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld bij het diner ter ere van de verloving of het in ondertrouw gaan.
 • De bruiloft:
  Op de huwelijksdag zelf is de ceremoniemeester eigenlijk de gastheer voor het bruidspaar. Hij of zij heeft het programma met locaties en tijden precies in het hoofd en zorgt dat alles goed verloopt. Hij of zij is dan ook de aangewezen persoon om eventuele problemen die zich die dag voor zouden kunnen doen op te lossen. De ceremoniemeester is als eerste aanwezig op het adres vanwaar de bruidsstoet zal vertrekken en ontvangt daar voor het bruidspaar de gasten. Hij of zij deelt de corsages uit en ziet erop toe dat deze aan de juiste kant en op de juiste manier opgespeld worden. Daarna deelt hij de plaatsen in de volgauto’s in. Zeker bij de ongetwijfeld wat nerveuze start van deze dag moet hij of zij zorgen de rust zelve te zijn. In het stadhuis en in de kerk wijst hij of zij iedereen zijn plaats en na afloop van de huwelijksplechtigheden zorgt hij of zij ervoor dat iedereen weer in de juiste volgauto plaatsneemt.
 • Mogelijke problemen oplossen:– Het zal niet zo snel gebeuren dat de ringen worden vergeten maar er zijn vele andere problemen die zich kunnen voordoen o.a:
  –  Auto/Oldtimer start niet meer
  – Bruidspaar en gasten te laat voor ceremonie door file of wegopbrekingen
  – Opstelling in ceremoniezaal staat niet volgens afspraak
  – Bruidstaart valt om tijdens bezorging (bijv door aanrijding)
  – Leveranciers te laat door file
  – Leverancier zoals bijv. ambtenaar, band, DJ, bruidstaart komt niet opdagen
  – Gast(en) worden onwel
  – Te weinig gedekte tafels voor diner
  – Locatie is nog niet gereed voor ontvangst maar de gasten arriveren al
  – Door weersomstandigheden moet het programma worden aangepast
  – Band is te laat klaar met opbouwen door te late aankomst maar het feest moet beginnenTips voor de ceremoniemeester:- Zorg dat je een goede tijdsplanning hebt
  – Zorg dat je een goed en gedetailleerd draaiboek maakt
  –  Controleer afspraken met leveranciers
  – Plan B bedenken voor evt calamiteiten
  – Neem de S.O.S koffer mee met o.a. pleisters, medicijnen, naai setje, vlek verwijderaar, plakband etc.
 • Contante betalingen:De ceremoniemeester betaalt de eventuele fooien, uiteraard in onderling overleg met het bruidspaar. Ook als er misschien iets contant afgerekend moet worden is hij of zij daar de aangewezen persoon voor.
 • De receptie: Dit is een druk, inspannend onderdeel voor de ceremoniemeester. Alles moet goed in de gaten gehouden worden. De ceremoniemeester beantwoordt de vragen van het bedienend personeel, van de gasten en van het bruidspaar, controleert of er iemand bij het receptieboek aanwezig is. Hij of zij zorgt er ook voor dat het bruidspaar geholpen wordt met het uitpakken van de cadeautjes en dat er genoteerd wordt van wie welk cadeau afkomstig is. Ook ziet er op toe dat iemand de eventuele give-away’s uitdeelt.Aangezien men op de huwelijksdag vaak een druk en vol programma heeft, waarbij toch min of meer een strak tijdschema gehanteerd moet worden, is het belangrijk dat de ceremoniemeester ook de tijd in de gaten houdt, zodat het bruidspaar en de gasten bijvoorbeeld voor het diner nog even de tijd hebben zich op te frissen. Eén van zijn moeilijkste taken is om er op een tactische en leuke manier voor te zorgen dat eventuele ‘plakkers’ ook vertrekken.
 • Het huwelijksdiner:Bij het diner zorgt de ceremoniemeester ervoor dat iedereen zijn plaats kan vinden. Hij of zij heeft de tafelindeling en zorgt dat die aangehouden wordt. Er is van te voren een een indeling gemaakt van de speeches, de liedjes, en de sketches tijdens het diner en hij of zij kondigt die ook aan. Meestal zal de ceremoniemeester zelf ook een speech houden. Mochten er voor het bruidspaar kaarten, faxen of telegrammen bezorgd zijn, dan is de ceremoniemeester dé aangewezen persoon om die voor te lezen.
 • Het huwelijksfeest:Geeft het bruidspaar na de receptie of het diner nog een feest, dan is het prettig als er wat tijd ingedeeld wordt, waarin het bruidspaar en de gasten zich even wat op kunnen frissen. De ceremoniemeester vraagt -in overleg met de band, de zanger, zangeres of de dj- het bruidspaar om de dans te openen. Wil men tijdens het feest de sketches en liedjes opvoeren in plaats van tijdens het diner, dan regelt hij of zij dit met ‘de muziek’.Tijdens de muziek pauzes kondigt hij of zij aan wie er nu op gaat treden.Vroeger ging het bruidspaar nog wel een ‘stilletjes’ weg van het feest of de receptie. Tegenwoordig is een veel leukere gewoonte dat het bruidspaar- na zich eventueel verkleed te hebben -uit gezwaaid wordt door het gehele gezelschap. Hij of zij waarschuwt het gezelschap dat het bruidspaar op het punt staat om te vertrekken. Ook tot de taken van de ceremoniemeester hoort dat hij – met anderen – van te voren de auto waarin het bruidspaar zal vertrekken versierd heeft.Tot slot zal de ceremoniemeester nog wat drinken met de achtergebleven gasten en controleren of niemand iets vergeten is mee te nemen. Tevens ziet hij erop toe dat alle bloemstukken en/of cadeaus naar de juiste gebracht worden. En dan zit zijn of haar taak erop!

 

Wedding-planet

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Dit is geen spam! *